Zkušebna stavebně truhlářských výrobků ve Zlíně je, v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, Českým institutem pro akreditaci akreditována v rozsahu osvědčení. Akreditace je udělena k činnostem zkoušení a testování vlastností výrobků v souladu se zkušebními normami a postupy. Na základě požadavků zákazníků provádí také neakreditované zkoušky a testování výrobků. 

Zkoušky zkušebny stavebně truhlářských výrobků

Akreditované zkoušky

Pořadové
číslo 1
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody 2
Předmět zkoušky
STV 1Zkoušky fyzikálních vlastností
STV 1.1*Stanovení vlhkosti dřeva a desek ze dřevaČSN 49 0103
ČSN EN 13183-1
ČSN EN 13183-2
ČSN EN 322
STV, desky ze dřeva, dřevo na stavební konstrukce
STV 1.2Stanovení hustotyČSN 49 0108
ČSN EN 323
ČSN EN 384, čl. 5.3.4
ČSN EN 408+A1, čl. 7
STV, desky ze dřeva, dřevo na stavební konstrukce
STV 2Zkoušky povlaků a nátěrových systémů
STV 2.1*Stanovení tloušťky nátěrové vrstvyČSN EN ISO 2808, Metoda 1A, 1C, 4B, 10Povlaky a nátěrové systémy
STV 2.2Stanovení přilnavosti nátěrové vrstvyČSN EN ISO 2409
ČSN EN 14354, Příloha F
Povlaky a nátěrové systémy
Dýhované podlahoviny
STV 2.7Stanovení odolnosti proti oděruČSN EN 438-2, kap. 10, 11
ČSN 91 0276
ČSN EN 15185
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL), desky na bázi reaktoplastů, nábytek
STV 2.8Stanovení odolnosti proti nárazuČSN EN 438-2, kap. 20, 21 Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL), desky na bázi reaktoplastů
STV 3Zkoušky lepidel a tmelů
STV 3.1Stanovení smykové pevnosti lepeného spojeČSN EN 205
ČSN EN 302-1
Lepidla
STV 3.2Stanovení viskozity rotačním viskozimetremČSN EN 12092, čl. 6.2Lepidla, tmely
STV 4Zkoušky desek ze dřeva
STV 4.1Stanovení rozměrových tolerancí desek ze dřevaČSN EN 324-1
ČSN EN 324-2
ČSN EN 325
Desky ze dřeva
STV 4.2**Stanovení modulu pružnosti a pevnost v ohybuČSN EN 310
ČSN EN 14755, Příloha A.1
Desky ze dřeva
STV 4.3Stanovení přídržnosti povrchu ČSN EN 311Desky ze dřeva a na bázi dřeva
STV 4.4Zkoušení kvality lepeníČSN EN 314-1
ČSN EN 13354
ČSN EN 14279 + A1, Příloha A
Desky ze dřeva
STV 4.5Stanovení bobtnání desek ze dřevaČSN EN 317
ČSN EN 14755, Příloha A.3
Desky ze dřeva
STV 4.6Stanovení rozměrových změnČSN EN 318Desky ze dřeva
STV 4.7Stanovení pevnosti v tahu (rozlupčivosti)ČSN EN 319
ČSN EN 14755, Příloha A.2
Desky ze dřeva
STV 4.8Stanovení cyklování ve vlhkém prostředíČSN EN 321Desky ze dřeva
STV 4.9Stanovení odolnosti proti vlhkostiČSN EN 1087-1Desky ze dřeva
STV 4.10Stanovení odolnosti proti vytažení spojovacích prostředkůČSN EN 13446Desky na bázi dřeva
STV 4.11Stanovení vlastností laminovaných desekČSN EN 14323, kap. 5.1-5.4, 5.6-5.10, 5.12-5.13Desky na bázi dřeva
STV 4.12*Stanovení kvalitativních parametrů pro vizuální třídění podle vzhledu povrchuČSN EN 635-5Desky ze dřeva
STV 5Zkoušky podlahovin a obkladů
STV 5.1Stanovení rozměrů, pravoúhlosti, přímosti a rovinnosti ČSN EN 13329 + A1, Příloha A
ČSN EN 14354, Příloha A
ČSN EN 14085, Příloha A
ČSN EN ISO 24342
Podlahoviny
STV 5.2Stanovení spár a výškových přesahůČSN EN 13329 + A1, Příloha B
ČSN EN 14354, Příloha B
ČSN EN 14085, Příloha B
Podlahoviny
STV 5.3Stanovení rozměrových změnČSN EN 13329 + A1, Příloha C
ČSN EN 1910
ČSN EN 14085, Příloha C
Podlahoviny, obklady
STV 5.4Stanovení povrchové pevnosti (přídržnost)ČSN EN 13329 + A1, Příloha DPodlahoviny
STV 5.5Stanovení odolnosti proti oděruČSN EN 13329 + A1, Příloha E
ČSN EN 14354, Příloha E
Podlahoviny
STV 5.6Stanovení odolnosti proti nárazuČSN EN 13329 + A1, Příloha HPodlahoviny
STV 5.7Stanovení bobtnání desek ze dřevaISO 24336
ČSN EN 13329 + A1: 2009, Příloha G
Podlahoviny
STV 5.8Stanovení geometrických vlastnostíČSN EN 13647 Podlahoviny
STV 5.9Stanovení necitlivosti k tvoření skvrnČSN EN 438-2, kap. 26
ČSN EN 13442
Podlahoviny
STV 5.10Stanovení odolnosti proti vtisku (Brinell)ČSN EN 1534Parkety a jiné dřevěné podlahoviny
STV 5.11Stanovení pružnosti lakuČSN EN 14354, Příloha CDýhované podlahoviny
STV 5.12*Stanovení odolnosti proti skluzu a stanovení protiskluznosti povrchu pro pěšíČSN P CEN/TS 15676
ČSN EN 13036-4, mimo čl. 10
ČSN P CEN/TS 16165, Příloha C
Dřevěné podlahoviny, schodnice, pružné, textilní a laminátové sportovní podlahy, povrchy pro pěší (vyjma sportovních povrchů a povrchů silnic pro vozidla)
STV 5.14Stanovení pevnosti zámkového spojeISO 24334Podlahoviny
STV 6Zkoušky oken, dveří a zárubní
STV 6.1Stanovení rozměrů a geometrických vlastnostíPP 08 (ČSN EN 1026)
ČSN EN 12608-1, čl. 6.2, 6.3
Okna, vchodové dveře a materiály pro jejich výrobu
STV 6.2Zkoušení průvzdušnostiČSN EN 1026Okna, dveře, zárubně
STV 6.3Zkoušení vodotěsnostiČSN EN 1027Okna, dveře, zárubně
STV 6.4Zkoušení odolnosti proti zatížení větremČSN EN 12211Okna, dveře, zárubně
STV 6.5Zkoušení mechanických vlastností oken (svislé zatížení, statické kroucení)ČSN EN 14608
ČSN EN 14609
Okna
STV 6.6Zkoušení geometrických vlastností dveříČSN 74 6488-1
ČSN 74 6488-2
ČSN EN 951
Dveře, zárubně
STV 6.7Stanovení rovinnosti dveřních křídelČSN EN 952Dveře
STV 6.8Stanovení odolnosti dveří proti statickému zatížení (svislé zatížení, statické kroucení)ČSN EN 947
ČSN EN 948
Dveře, zárubně
STV 6.9Stanovení odolnosti dveří proti rázovému zatíženíČSN EN 949Dveře
STV 6.10Stanovení odolnosti dveří proti proraženíČSN EN 950Dveře
STV 6.11Stanovení pevnosti svařených rohů a T- spojůČSN EN 514Plastové rohové spoje
STV 6.12Stanovení odolnosti proti nárazu ČSN EN 13049Okna a dveře
STV 6.13Stanovení ovládacích silČSN EN 12046-1
ČSN EN 12046-2
Okna a dveře
STV 7Zkoušky dřeva na stavební konstrukce a řeziva
STV 7.1*Stanovení kvalitativních parametrů pro vizuální třídění podle pevnostiČSN 73 2824-1, mimo kap. 7Dřevo na stavební konstrukce
STV 7.2*Kontrola přesnosti stavebních dílůČSN 73 0212-5Dřevo na stavební konstrukce
STV 7.3*Stanovení vad řezivaČSN EN 1310:1999
ČSN EN 1309-3
Řezivo
STV 8Ostatní zkoušky
STV 8.1Zkoušení lepených dřevěných hranolů a přířezů pro nekonstrukční použitíČSN P CEN/TS 13307-2, čl. 9.1-9.4, 10.1-10.4
ift-Richtlinie HO-10/1, kap. 4
PP 07 (ČSN EN 14220, ČSN EN 942, ČSN EN 322, ČSN EN 323)
PP 11 (ČSN EN 13307-1)
Dřevěné lepené hranoly a přířezy pro nekonstrukční použití
STV 8.2Stanovení prostupu vodní páryČSN EN ISO 12572, Příloha A, DDesky na bázi dřeva, obklady z rostlého dřeva
STV 8.3Stanovení odolnosti povrchu proti působení studených kapalinČSN EN 12720 + A1 Nábytek
STV 8.5Zkoušení spojovacích prostředků na protažení hlavyČSN EN 1383Spojovací prostředky
STV 8.6*Stanovení průvzdušnosti budovČSN EN ISO 9972Budovy a jiné uzavřené objekty
STV 9Zkoušky požárních vlastností
STV 9.1Zkouška nehořlavostiČSN EN ISO 1182Stavební výrobky
STV 9.2Stanovení spalného tepla (kalorimetrické hodnoty)ČSN EN ISO 1716Hořlavé kapaliny a tuhé látky
STV 9.3Zkouška malým zdrojem plamene- stanovení zápalnosti a vystavení přímému působení plameneČSN EN ISO 11925-2Stavební výrobky a materiály na bázi dřeva, plastu a textilií

1v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

Zkušebna nábytku

Akreditované zkoušky

Pořadové
číslo 1
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody 2
Předmět zkoušky
N 1Zkoušky nábytku a matrací
N 1.1Rázová zkouškaČSN EN 1728, čl. 6.24
ČSN EN 1730, čl. 6.6
ČSN EN 747-2, čl. 5.4.4
ČSN EN 1725, čl. 7.4
Sedací nábytek
Stolový nábytek
Patrové postele
Postele a matrace
N 1.2Zkouška měkkostiČSN 91 0220Sedací a lehací nábytek
N 1.3Zkouška trvanlivosti čalouněníČSN 91 0223, čl. 32 - 45Postele a matrace
N 1.4Zkouška trvanlivostiČSN EN 1725, čl. 7.3
ČSN EN 747-2, čl. 5.4.5
ČSN EN 1730, čl. 6.5
ČSN EN 527-3, čl. 5.5
Postele a matrace
Patrové postele
Stolový nábytek
Kancelářské stoly
N 1.5Rázová zkouška příčlíČSN EN 747-2, čl. 5.6.4Patrové postele
N 1.6Zkouška pevnosti rámu a kování (zkouška trvanlivosti)ČSN EN 716-2, čl. 5.8.2Dětské postýlky
N 1.7Horizontální zkouška únavyČSN EN 1730, čl. 6.4
ČSN EN 527-3 čl. 5.4
Stolový nábytek
N 1.8 Zkouška pevnosti dveříČSN EN 14749, čl. 6.3.4Úložný nábytek
N 1.9 Zkouška stabilityČSN EN 14749, čl. 6.6
ČSN EN 1730, čl. 6.7
ČSN EN 527-3, čl. 5.1
ČSN EN 1728
PP 12 (ČSN EN 1022, ČSN EN 1335-3)
Úložný nábytek
Sedací a lehací nábytek
Stolový nábytek
Stolový nábytek
N 1.10Zkouška zatížení / průhyb (deflexe)ČSN EN 1957, čl. 7.3Postele a matrace
N 1.11Zkouška únosnosti závěsných nábytkových jednotek přetíženímPP 03 (ČSN EN 14749)Úložný nábytek
N 2Zkoušky povrchových úprav
N 2.1Stanovení odolnosti tavného lepidla proti postupnému zvyšování teplotyPP 02 (ON 91 0280:1980)Povrchová úprava nábytku
N 2.2*Zkoušení vzhledových vlastnostíČSN 91 0272Povrchová úprava nábytku
N 2.4Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru:
- úbytkem hmotnosti nátěrového filmu
- součinitelem odolnosti a číslem probroušení
ČSN 91 0276Povrchová úprava nábytku
N 2.5Zkoušení odolnosti povrchu proti působení vlhkého teplaČSN EN 12721Povrchová úprava nábytku
N 2.6Zkoušení odolnosti povrchu proti působení suchého teplaČSN EN 12722Povrchová úprava nábytku
N 2.7*Stanovení přilnavosti povrchových úprav nábytku – mřížková zkouškaČSN EN ISO 2409Povrchová úprava nábytku
N 2.8Zjišťování světlostálosti povrchu ČSN 91 0282, čl. 2
ČSN EN 15187
Povrchová úprava nábytku
N 2.9Zkouška přilnavosti odtahemPP 01 (ČSN EN 311)Povrchová úprava
N 2.10Stanovení odolnosti proti střídání teplotČSN 67 3098Povrchová úprava
N 2.11Odolnost vůči působení vodní páry PP 04 (ČSN EN 438-2)Povrchová úprava
N 2.12Zkouška nátěrů přirozeným stárnutímČSN EN 927-3Nátěrové hmoty a nátěrové systémy
N 2.13Stanovení propustnosti nátěrů vůči voděČSN EN 927-5Nátěrové hmoty a nátěrové systémy
N 3Zkoušky lepidel a tmelů
N 3.1 Stanovení pevnosti lepení smykovou zkouškouČSN EN 314-1, čl. 6.1Překližované desky – kvalita lepení
N 4Ostatní zkoušky
N 4.1Stanovení emise těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku (VOC) metodou GC/MS - metoda zkušební komory a TVOCMS (TSVOCMS) výpočtem z naměřených hodnot 3)PP 05 (ČSN EN ISO 16000-9, ČSN EN 717-1)
ČSN EN 16516
Povrchová úprava nábytku, stavebně truhlářské výrobky ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva, dřevěné a laminátové podlahoviny, obklady z rostlého dřeva, stavební výrobky
N 4.2Kvantitativní stanovení pentachlorfenolu ve dřevě a výrobcích ze dřeva metodou GC/MSPP 06 (CEN/TR 14823) 4)Dřevěné a laminátové podlahoviny, obklady z rostlého dřeva, konstrukční dřevo, desky ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva

1 v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2 u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

3) Seznam stanovovaných látek pro zkoušku s pořadovým číslem N 4.1:

Ethyl acetát, Benzen, 1-Methoxy-2-Propanol, Pentanal, Trichlorethylen, Toluen, Hexanal, Tetrachlorethylen, n-Butyl acetát, Ethylbenzen, m,p-Xylen, Styren, o-Xylen, Butoxy-Ethanol, α-Pinen, Camphen, 3-Ethyl-Toluen, 4-Ethyl-Toluen, 1,3,5-Trimethyl-Benzen, β-Pinen, 2-Ethyl Toluen, Myrcen, 1,2,4-Trimethyl-Benzen, α-Phellandren, 3-δ-Caren, 1,4-dichlorbenzen, 1,2,3-Trimethyl-Benzen, Limonen, γ-Terpinen, Bornyl Acetát, Formaldehyd, 1,3-Butadien, Aceton, výpočet TVOCMS.

4) Normativní odkaz pro zkoušku s pořadovým číslem N 4.2:

CEN/TR 14823:2003 Trvanlivost dřeva a dřevu podobných výrobků – Kvantitativní stanovení pentachlorfenolu ve dřevě – Metoda plynové chromatografie

Vysvětlivky a zkratky:

STV – Stavebně truhlářské výrobky
ON – Oborová norma
PP – Pracovní postup
CEN/TR – Technická zpráva CEN
N – nábytek
GC/MS – Plynová chromatografie s detektorem MSD (hmotnostně selektivní detektor)
TVOCMS – celkový obsah těkavých organických látek
TSVOCMS – celkový obsah částečně těkavých organických látek

Náš specialista v dané oblasti

Zkoušky zkušebny stavebně truhlářských výrobků

Zkoušky zkušebny nábytku