Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín

logo-zstv

Jako odborníci na stavebně truhlářské výrobky pomáháme předcházet problémům při jejich uvádění na trh a jejich užívání

Potřebujete si vydat prohlášení o shodě nebo své výrobky označit značkou CE?

Jako oznámený subjekt nebo autorizovaná osoba Vám zdarma poradíme co je k tomu potřeba a pokud to bude nutné, provedeme Vám posouzení shody výrobku dle platných legislativních požadavků na základě provedených zkoušek, které Vám provede akreditovaná zkušební laboratoř.

Vyrábíte protipožární dveře nebo konstrukční dříví a nevíte, zda splňujete všechny legislativní požadavky a zda správně označujete své výrobky?

Jako oznámený subjekt a autorizovaná osoba Vám zdarma poradíme a pokud to bude nutné, provedeme Vám certifikaci systému řízení výroby, popřípadě, jako akreditovaná zkušební laboratoř, potřebné zkoušky.

Potřebujete zákazníkům prokázat, že máte něco více než konkurence?

Jako zkušební laboratoř Vám provedeme akreditované zkoušky i neakreditované zkoušky výrobku a to i nad rámec ze zákona povinných zkoušek. Jako certifikační orgán na výrobky Vám provedeme certifikaci výrobků, což je vyšším stupněm dokladu o jeho kvalitě.

Potřebujete pravidelně kontrolovat nebo prokazovat kvalitu svých výrobků?

Jako nezávislá instituce Vám nabízíme provádění zkoušek za individuálních podmínek v naší zkušební laboratoři. Využít můžete jak akreditované zkoušky, tak i zkoušky neakreditované.

Zavádíte výrobu nového výrobku nebo upravujete výrobu výrobku stávajícího?

Umožníme Vám zkoušky prototypu, abyste si mohly odhalit slabé stránky výrobku a sjednat nápravu dříve, než se Váš výrobek dostane k zákazníkům.

Máte problémy se zabudovanými stavebně truhlářskými výrobky?

Jako zkušebna STV Vám provedeme technické posouzení na místě.

Potřebujete svým pracovníkům ukázat správný směr ke zvýšení kvality svých výrobků nebo jejich montáže?

Provedeme Vám školení zaměstnanců v závislosti na jejich pracovním zařazení. Tato školení lze uplatnit i v rámci různých projektů konkurenceschopnosti.

Potřebujete jako investor či developer mít jistotu o kvalitě dodaných stavebně truhlářských výrobků?

Jako nezávislá instituce Vám provedeme dohodnutou formu přejímky výrobků.

Potřebujete řešit problém a nedokážete ho řádně specifikovat?

Nevadí. Vždy se snažíme pomoci Vám najít to správné řešení.

A proč se obrátit právě na nás?

  • vše provádíme s nezaujatým pohledem a jsme nestranní
  • jsme odborníci ve svém oboru a stále se v něm vzděláváme
  • jako členové různých komisí máme k dispozici ty nejčerstvější informace a poznatky
  • k nabízeným úkonům disponujeme potřebným prověřeným vybavením a personálem, který je k těmto úkonům speciálně vyškolený
  • jako pracoviště Mendelovy univerzity máme vazby na další odborníky v oboru, ale také na odborníky v jiných oborech z jiných institucí

aktuálně

8.7.2020 – Vyhlášena Výzva VI programu podpory Inovační vouchery

Vážení kolegové a obchodní partneři, jako vědecká a výzkumná (VaV) instituce Mendelovy univerzity v Brně je nám potěšením Vám oznámit, že je spuštěna nová výzva pro podávání žádostí o podnikatelské vouchery. více >>>

19.3.2019 – Podnikatelské vouchery - celá republika mimo Prahu

Vážení kolegové a obchodní partneři, jako vědecká a výzkumná (VaV) instituce Mendelovy univerzity v Brně je nám potěšením Vám oznámit, že je spuštěna nová výzva pro podávání žádostí o podnikatelské vouchery - celá republika mimo Prahu. více >>>

16.3.2018 – Podnikatelské vouchery - celá republika mimo Prahu

Vážení kolegové a obchodní partneři, jako vědecká a výzkumná (VaV) instituce Mendelovy univerzity v Brně je nám potěšením Vám oznámit, že je spuštěna nová výzva pro podávání žádostí o podnikatelské vouchery - celá republika mimo Prahu. více >>>

1.11.2017 – Sdělení

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám oznámit, že došlo ke změně telefonního čísla přímé linky na naše pracoviště Zkušebny STV ve Zlíně. V současné době můžete využít pro přímé volání na naše pracoviště tel. číslo 770 139 713.

13.9.2016 – Podnikatelské vouchery - celá republika mimo Prahu

Vážení kolegové a obchodní partneři, jako vědecká a výzkumná (VaV) instituce Mendelovy univerzity v Brně je nám potěšením Vám oznámit, že je spuštěna nová výzva pro podávání žádostí o podnikatelské vouchery - celá republika mimo Prahu. více >>>

1.6.2015 – Posuzování vlastností podlahovin a obkladů

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám oznámit, že náš Oznámený subjekt č. 1389 po hlavičkou Mendelovy univerzity v Brně rozšiřuje činnost o nové výrobkové skupiny. Jedná se o rozšíření stávajícího posouzení vlastností ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 o následující výrobkové skupiny:

  • dřevěné podlahoviny podle ČSN EN 14342;
  • laminátové podlahové krytiny podle ČSN EN 14041;
  • vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva podle ČSN EN 14915.

1.6.2015 – Zkoušky akreditované laboratoře

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám oznámit, že máte možnost si u nás objednat i akreditované zkoušky nábytku, které provádí zkušena nábytku v prostorách Mendelovy univerzity v Brně.

3.12.2014 – BlowerDoor test

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám oznámit, že jsme registrovaným odborným dodavatelem měření průvzdušnosti obálky budovy v programu "Nová zelená úsporám".

13.1.2014 – Uzávěrka přihlášek do dalšího kola inovačních voucherů pro Zlínský a Olomoucký kraj se blíží

Nepropásněte svou šanci využít naši výzkumnou a vědeckou instituci ke spolupráci na inovaci a zdokonalení Vašich výrobků. více >>>

24.6.2013 – Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

Upozorňujeme výrobce stavebních výrobků, že od 1.7.2013 vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Toto nařízení se týká i oken a vnějších dveří nebo konstrukčního dřeva obdélníkového průřezu a desek ze dřeva pro použití ve stavebnictví. Hlavní změnou pro výrobce, která je s tímto spojena, je vydání Prohlášení o vlastnostech, které nahradí stávající ES prohlášení o shodě. Výrobce i nadále bude označovat výrobky značkou CE. více >>>

3.4.2013 – Klasifikační třídy zkoušených vlastností oken a vchodových dveří

Chcete vyměnit okna nebo vchodové dveře a nevíte, zda budou splňovat Vaše požadavky? Pokud nechcete jen koupit nejlevnější okna a dveře, ale hledáte-li výrobky s dobrými technickými vlastnostmi, je vhodné se trochu detailněji zaměřit na výsledky zkoušek vlastností oken a dveří. Jak ale rozpoznat dobré vlastnosti od těch horších, a jaké máte mít požadavky na okna či dveře, které hodláte zabudovat do stavby? Odpovědi na tyto otázky a lepší orientaci v problematice klasifikace vlastností oken a vchodových dveří se dočtete v článku na portálu tzb-info.

6.3.2013 – BlowerDoor test

Přemýšlíte o tom, zda je nutné nechat si provést měření průvzdušnosti stavby tzv. „BlowerDoor test“? Přemýšlíte, zda má význam do takového měření investovat peníze? My říkáme ano, a také víme proč. Neváhejte dozvědět se více o tom, proč je dnes téměř nutností provádět měření průvzdušnosti stavby, tzv. BlowerDoor test.

14.10.2010 – sdělení

Upozorňujeme výrobce oken a vchodových dveří, že 1.10.2010 vstoupila v platnost změna harmonizované normy ČSN EN 14351-1+A1. Pro výrobce oken a vchodových dveří tím vyvstává povinnost od tohoto data vystavovat ES prohlášení o shodě a CE štítek v návaznosti na tuto normu. Výrobcům, kteří mají posouzení provedeno podle normy 14351-1 zůstávají vydané dokumenty v platnosti, pouze je nutno aktualizovat ES prohlášení a CE štítek dle požadavků normy 14351-1+A1. V sekci „ke stažení“ jsou uvedeny aktualizované vzory ES prohlášení o shodě.

28.4.2009 – obchodní sdělení

Jste výrobci otvorových výplní a chcete využít PROGRAM – ZELENÁ ÚSPORÁM ? více >>>

26.1.2009 – sdělení

Važení zákazníci, rádi bychom vás informovali, že přechodné období pro povinné označování oken a vnějších dveří značkou CE podle normy EN 14351–1 bylo prodlouženo o 12 měsíců, tj. do 1.2.2010

24.9.2008 – obchodní sdělení

Vzhledem ke skutečnosti, že od února 2010 všichni výrobci oken a dveří budou muset vydávat evropské (ES) prohlášení o shodě a budou muset na svých výrobcích uvádět značku shody CE, dovolujeme si Vám nabídnout provedení posouzení shody podle NV č. 190/2002 Sb. v rámci harmonizované normy ČSN EN 14351-1, což znamená provedení všech mandátových (povinných) zkoušek podle této platné harmonizované normy. více >>>

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín
tel.: +420 770 139 713, mobil: 606 056 341, e–mail: info@zstv.cz, web: www.zstv.cz

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic
Tel.: +420 770 139 713
odpovědnost za stránku
aktualizace: 08. 07. 2020