Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín

Seznam zkoušek zařazených do výrobku

okna | dveře vstupní | dveře interiérové | podlahoviny | lamelované hranoly | desky ze dřeva | nátěrové systémy | tmely

Okna

povinné zkoušky

 • průvzdušnost ČSN EN 1026
 • vodotěsnost ČSN EN 1027
 • odolnost proti zatížení větrem ČSN EN 12211
 • posouzení shody výrobku s tech. dokumentací IP.č.6
 • únosnost bezpečnostních zařízení ČSN EN 14609
 • součinitel prostupu tepla (výpočet) ČSN EN ISO 10077–1,2

ostatní zkoušky

 • stanovení pevnosti svařených rohů a T–spojů ČSN EN 514 – u plastových profilů
 • stanovení odolnosti proti zatížení v rovině křídla ČSN EN 14608
 • stanovení odolnosti proti statickému kroucení ČSN EN 14609
 • nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce (výpočet) ČSN EN ISO 10211–1
přejít na související dokumenty

Dveře se zárubní (vstupní)

povinné zkoušky

 • průvzdušnost ČSN EN 1026
 • vodotěsnost ČSN EN 1027
 • odolnost proti zatížení větrem ČSN EN 12211
 • posouzení shody výrobku s tech. dokumentací IP.č.6
 • únosnost bezpečnostních zařízení ČSN EN 948
 • součinitel prostupu tepla (výpočet) ČSN EN ISO 10077–1,2

ostatní zkoušky

 • stanovení odolnosti proti svislému zatížení ČSN EN 947
 • stanovení odolnosti proti statickému kroucení ČSN EN 948
 • stanovení odolnosti dveří proti nárazu měkým a těžkým tělesem ČSN EN 949
 • stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem ČSN EN 950
 • nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce (výpočet) ČSN EN ISO 10211–1
přejít na související dokumenty

Dveře se zárubní i bez (interiérové)

 • stanovení odolnosti proti svislému zatížení ČSN EN 947
 • stanovení odolnosti proti statickému kroucení ČSN EN 948
 • geometrické vlastnosti dveří ČSN 746488–1,2, ČSN EN 951
 • celková a místní rovinnost ČSN EN 952
 • stanovení odolnosti dveří proti nárazu měkým a těžkým tělesem ČSN EN 949
 • stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem ČSN EN 950
 • průvzdušnost ČSN EN 1026 – u vstupních do bytu
 • součinitel prostupu tepla (výpočet) ČSN EN ISO 10077–1,2
přejít na související dokumenty

Podlahoviny z masivního dřeva

 • vlhkost ČSN EN 322
 • geometrické vlastnosti ČSN EN 13647
 • rozměrová stálost ČSN EN 1910
 • objemová a tvarová stálost (výpočet) ČSN 490126
přejít na související dokumenty

Podlahoviny vrstvené na bázi dřeva

 • geometrické vlastnosti ČSN EN 13647, ČSN EN 14354
 • vlhkost ČSN EN 13183–1,2, ČSN EN 322
 • rozměrová stálost ČSN EN 1910
 • odolnost proti cigaretovému žáru ČSN 910284
 • odolnost povrchu proti vodě ČSN EN 492120
 • tloušťka nátěru ČSN 910274
 • přilnavost nátěru ČSN 910281
 • odolnost povrchu proti oděru ČSN 910276, ČSN EN 14354
 • odolnost proti nárazu ČSN EN 14354 – u podlah dýhovaných
 • přilnavost laku ČSN EN 14354 – u podlah dýhovaných
 • stanovení rozměrových změn v závislosti na vlhkosti vzduchu ČSN EN 13329 – u podlah dýhovaných
 • pevnost v tahu kolmo na rovinu desky ČSN EN 319 – u podlah dýhovaných
 • přídržnost povrchu ČSN EN 13329 – u podlah dýhovaných
 • odolnost proti vtisku (Brinell) ČSN EN 1534 – u podlah dýhovaných
 • objemová a tvarová stálost (výpočet) ČSN 490126
přejít na související dokumenty

Podlahoviny laminované

 • geometrické vlastnosti ČSN EN 13329
 • objemová a tvarová stálost ČSN EN 13329
 • přídržnost povrchu ČSN EN 13329
 • odolnost proti oděru ČSN EN 13329
 • odolnost proti nárazu ČSN EN 13329
 • vlhkost ČSN EN 322
 • odolnost proti cigaretovému žáru ČSN EN 438–2
 • odolnost proti vzniku skvrn ČSN EN 438–2
přejít na související dokumenty

Dřevěné lamelované hranoly pro výrobu oken a dveří

 • vlhkost dřeva a desek ze dřeva ČSN EN 322
 • hustota dřeva a desek ze dřeva ČSN EN 323
 • posouzení rovinnosti a kroucení – interní postup č.5
 • posouzení jakosti použitého materiálu – interní postup č.5
 • vizuální zkouška kvality lepení – interní postup č.5
 • přezkoušení jakosti lepení penetračním prostředkem – interní postup č.5
 • přezkoušení jakosti lepení pomocí klínu – interní postup č.5
 • posouzení spojení klínovým ozubem – interní postup č.5 – u délkově nastavovaných lamel
 • posouzení delaminace po temperovaném uložení ve vodě – interní postup č.5
přejít na související dokumenty

Desky ze dřeva

 • rozměrové tolerance desek ze dřeva ČSN EN 324–1,2
 • stanovení bobtnání po uložení ve vodě ČSN EN 317
 • cyklování ve vlhkém prostředí (voda–mráz–sucho) ČSN EN 321
 • stanovení rozměrových změn v závislosti na vlhkosti vzduchu ČSN EN 318
 • stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu ČSN EN 310
 • vlhkost ČSN EN 322
 • hustota ČSN EN 323
 • kvalita lepení ČSN EN 314–1, ČSN P CEN/TS 13354
 • stanovení odporu proti vytažení spojovacích prostředků ČSN EN 13446
 • pevnost v tahu kolmo na rovinu desky ČSN EN 319 – dřevotřískové desky
 • odolnost proti vlhkosti ČSN EN 1087–1 – dřevotřískové desky
 • přídržnost povrchu DTD ČSN EN 311 – dřevotřískové desky
přejít na související dokumenty

Obklady na bázi dřeva pro vnitřní použití

 • geometrické vlastnosti ČSN EN 13647
 • vlhkost ČSN EN 322
 • stanovení rozměrové stálosti ČSN EN 1910

Dřevo na stavební konstrukce

 • kontrola přesnosti stavebních dílů ČSN 730212–5
 • vlhkost dřeva ČSN EN 13183–1,2
 • vizuální třídění ČSN 732824–1

Povrchové a nátěrové systémy

 • tloušťka nátěrové vrstvy ČSN 910274
 • stanovení přilnavosti mřížkovou metodou ČSN ISO 2409
 • přilnavost nátěru odtrhem ČSN 910281
 • stanovení tvrdosti nátěru tužkovou metodou ČSN 673075
 • stanovení lesku povrchu ČSN EN 13722
 • odolnost povrchu proti cigaretovému žáru ČSN 910284
 • odolnost proti vodě a chemikáliím ČSN EN 12720

Tmely

 • elastické zotavení ČSN EN ISO 7389
 • tahové vlastnosti ČSN EN ISO 8339
 • tahové vlastnosti při udržovaném protažení ČSN EN ISO 8340
 • přilnavost a soudržnost při konstantní teplotě ČSN EN ISO 9046
 • stékavost ČSN EN ISO 7390
 • stanovení změn hmotnosti a objemu ČSN EN ISO 10563
 • vytlačovatelnost jednosložkových tmelů ČSN EN 28394
 • přilnavost a soudržnost při proměnlivé teplotě ČSN EN ISO 9047
 • vytlačovatelnost standardním přístrojem ČSN EN 29048

Lepidla

 • pevnost lepeného spoje ve smyku při tahovém namáhání ČSN EN 205

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín
tel.: +420 770 139 713, mobil: 606 056 341, e–mail: info@zstv.cz, web: www.zstv.cz

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic
Tel.: +420 770 139 713
odpovědnost za stránku
aktualizace: 03. 10. 2012