Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín

Seznam zkoušek

Akreditované zkoušky zkušebny nábytku

zkušena nábytku

Akreditované zkoušky zkušebny stavebně truhlářských výrobků

Osvědčení o akreditaci, Certificate of accreditation

Pořadové číslo Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky
* v případě,že je laboratoř schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory,jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou
** laboratoř provádí zkoušku na zkušebním zařízení na pracovišti č. 2 – Zkušebna nábytku
STV – stavebně truhlářské výrobky
PP – pracovní postup
1.1* Stanovení vlhkosti dřeva a desek ze dřeva ČSN 49 0103
ČSN EN 13183–1,2
ČSN EN 322
STV,desky ze dřeva,dřevo na stavební konstrukce
1.2 Stanovení hustoty ČSN 49 0108
ČSN EN 323
ČSN EN 384,čl. 5.3.4
ČSN EN 408+A1,čl. 7
STV,desky ze dřeva,dřevo na stavební konstrukce
2.1* Stanovení tloušťky nátěrové vrstvy ČSN EN ISO 2808, Metoda 1A,1C,4B,10 Povlaky a nátěrové systémy
2.2 Stanovení přilnavosti nátěrové vrstvy ČSN ISO 2409
ČSN EN 14354 – Příloha E
Povlaky a nátěrové systémy
dýhované podlahoviny
2.3–2.5 NEOBSAZENO
2.6 Stanovení tloušťky nátěrové vrstvy ČSN 91 0274,kap. 4 Nábytek
2.7 Stanovení odolnosti proti oděru ČSN EN 438-2, kap. 10,11
ČSN 91 0276
ČSN EN 15185
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL),desky na bázi reaktoplastů, nábytek
2.8 Stanovení odolnosti proti nárazu ČSN EN 438-2, kap. 20,21 Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL),desky na bázi reaktoplastů
3.1 Stanovení smykové pevnosti lepeného spoje ČSN EN 205
ČSN EN 302–1
Lepidla
3.2 Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem ČSN EN 12092,čl. 6.2 Lepidla,tmely
4.1 Stanovení rozměrových tolerancí desek ze dřeva ČSN EN 324–1,2
ČSN EN 325
Desky ze dřeva
4.2** Stanovení modulu pružnosti a pevnost v ohybu ČSN EN 310
ČSN EN 14755 - Příloha A.1
Desky ze dřeva
4.3 Stanovení přídržnosti povrchu ČSN EN 311 Desky ze dřeva a na bázi dřeva
4.4 Zkoušení kvality lepení ČSN EN 314-1
ČSN EN 13354
ČSN EN 14279+A1 - Příloha A
Desky ze dřeva
4.5 Stanovení bobtnání desek ze dřeva ČSN EN 317
ČSN EN 14755 - Příloha A.3
Desky ze dřeva
4.6 Stanovení rozměrových změn ČSN EN 318 Desky ze dřeva
4.7 Stanovení pevnosti v tahu (rozlupčivosti) ČSN EN 319
ČSN EN 14755 - Příloha A.2
Desky ze dřeva
4.8 Stanovení cyklování ve vlhkém prostředí ČSN EN 321 Desky ze dřeva
4.9 Stanovení odolnosti proti vlhkosti ČSN EN 1087–1 Desky ze dřeva
4.10 Stanovení odolnosti proti vytažení spojovacích prostředků ČSN EN 13446 Desky na bázi dřeva
4.11 Stanovení vlastností laminovaných desek ČSN EN 14323,kap.5.1–5.4,kap.5.6–5.10,kap.5.12–5.13 Desky na bázi dřeva
4.12* Stanovení kvalitativních parametrů pro vizuální třídění podle vzhledu povrchu ČSN EN 635-5 Desky ze dřeva
5.1 Stanovení rozměrů,pravoúhlosti,přímosti a rovinnosti ČSN EN 13329+A1 – Příloha A
ČSN EN 14354 – Příloha A
ČSN EN 14085 – Příloha A
Podlahoviny
5.2 Stanovení spár a výškových přesahů ČSN EN 13329+A1 – Příloha B
ČSN EN 14354 – Příloha B
ČSN EN 14085 – Příloha B
Podlahoviny
5.3 Stanovení rozměrových změn ČSN EN 13329+A1 – Příloha C

ČSN EN 1910
ČSN EN 14085 – Příloha C
Podlahoviny,desky ze dřeva
5.4 Stanovení povrchové pevnosti (přídržnost) ČSN EN 13329+A1 – Příloha D Podlahoviny
5.5 Stanovení odolnosti proti oděru ČSN EN 13329+A1 – Příloha E
ČSN EN 14354 – Příloha D
Podlahoviny
5.6 Stanovení odolnosti proti nárazu ČSN EN 13329+A1 – Příloha H Podlahoviny
5.7 Stanovení bobtnání desek ze dřeva ISO 24336
ČSN EN 13329+A1:2009 – Příloha G
Podlahoviny
5.8 Stanovení geometrických vlastností ČSN EN 13647 Podlahoviny
5.9 Stanovení necitlivosti k tvoření skvrn ČSN EN 438–2,kap. 26
ČSN EN 13442
Podlahoviny
5.10 Stanovení odolnosti proti vtisku (Brinell) ČSN EN 1534 Parkety a jiné dřevěné podlahoviny
5.11 Stanovení pružnosti laku ČSN EN 14354 – Příloha C Dýhované podlahoviny
5.12* Stanovení odolnosti proti skluzu a stanovení protiskluznosti povrchu pro pěší ČSN P CEN/TS 15676
ČSN EN 13036–4 – vyjma čl. 10
ČSN P CEN/TS 16165 – Příloha C
Dřevěné podlahoviny
Pružné,textilní a laminátové sportovní podlahy
Povrchy pro pěší (vyjma sportovních povrchů a povrchů silnic pro vozidla)
5.13 Stanovení odolnosti povrchu proti vodě ČSN 49 2120,čl. 14,30 Dřevěné podlahoviny
5.14 Stanovení pevnosti zámkového spoje ISO 24334 Podlahoviny
6.1 Stanovení rozměrů a geometrických vlastností PP 08 (ČSN EN 1026)
ČSN EN 12608-1,čl. 6.2,6.3
Okna,vchodové dveře a materiály pro jejich výrobu
6.2 Zkoušení průvzdušnosti ČSN EN 1026 Okna,dveře,zárubně
6.3 Zkoušení vodotěsnosti ČSN EN 1027 Okna,dveře,zárubně
6.4 Zkoušení odolnosti proti zatížení větrem ČSN EN 12211 Okna,dveře,zárubně
6.5 Zkoušení mechanických vlastností oken (svislé zatížení,statické kroucení) ČSN EN 14608
ČSN EN 14609
Okna
6.6 Zkoušení geometrických vlastností dveří ČSN 74 6488–1,2
ČSN EN 951
Dveře,zárubně
6.7 Stanovení rovinnosti dveřních křídel ČSN EN 952 Dveře
6.8 Stanovení odolnosti dveří proti statickému zatížení (svislé zatížení,statické kroucení) ČSN EN 947
ČSN EN 948
Dveře,zárubně
6.9 Stanovení odolnosti dveří proti rázovému zatížení ČSN EN 949 Dveře
6.10 Stanovení odolnosti dveří proti proražení ČSN EN 950 Dveře
6.11 Stanovení pevnosti svařených rohů a T–spojů ČSN EN 514 Plastové rohové spoje
6.12 Stanovení odolnosti proti nárazu ČSN EN 13049 Okna a dveře
6.13 Stanovení ovládacích sil ČSN EN 12046–1,2 Okna a dveře
7.1* Stanovení kvalitativních parametrů pro vizuální třídění podle pevnosti ČSN 73 2824-1,vyjma kap. 7 Dřevo na stavební konstrukce
7.2* Kontrola přesnosti stavebních dílů ČSN 73 0212–5 Dřevo na stavební konstrukce
7.3* Zkoušení vad řeziva ČSN EN 1310:1999
ČSN EN 1309-3
Řezivo
8.1 Zkoušení lepených dřevěných hranolů a přířezů pro nekonstrukční použití ČSN P CEN/TS 13307-2, čl. 9.1-9.4, 10.1-10.4
ift-Richtlinie HO-10/1, kap. 4
PP 07 (ČSN EN 14220,ČSN EN 942,ČSN EN 322,ČSN EN 323)
PP 11 (ČSN EN 13307-1)
dřevěné lepené hranoly a přířezy pro nekonstrukční použití
8.2 Stanovení prostupu vodní páry ČSN EN ISO 12572 – Příloha A,D Desky na bázi dřeva,obklady z rostlého dřeva,tmely
8.3 Stanovení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin ČSN EN 12720+A1 Nábytek
8.5 Zkoušení spojovacích prostředků na protažení hlavy ČSN EN 1383 Spojovací prostředky
8.6* Stanovení průvzdušnosti budov – Blower Door test ČSN EN ISO 9972 Budovy a jiné uzavřené objekty
8.7* Zkoušení klimatických parametrů vnitrního prostředí staveb (výsledná teplota kulového teploměru,teplota vzduchu,relativní vlhkost vzduchu,rychlost proudění vzduchu,povrchová teplota,operativní teplota) ČSN EN ISO 7726
Věstník MZ ČR 2013,částka 8.,pracovní prostředí,vnitřní prostředí staveb
Vnitřní prostředí staveb
8.8* Zkoušení přídržnosti povrchových vrstev PP 09 (ČSN 73 2577) Povrchové vrstvy stavebních konstrukcí a dílců
8.9* Stanovení obsahu inertního plynu v izolačních dvojsklech PP 10 (návod výrobce měřidla SPARKLIKE) Izolační skla
8.10* Zkoušení vodotěsnosti zabudovaných lehkých obvodových plášťů ČSN EN 13051 Lehké obvodové pláště budov

Mendelova univerzita v Brně,Lesnická a dřevařská fakulta,Zkušebna stavebně truhlářských výrobků,K Cihelně 304,Louky,763 02 Zlín
tel.: +420 770 139 713,mobil: 606 056 341,e–mail: info@zstv.cz,web: www.zstv.cz

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
K Cihelně 304,Louky,763 02 Zlín,Czech Republic
Tel.:+420 770 139 713
odpovědnost za stránku
aktualizace:09. 07. 2019