Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín

normy zpracované na pracovišti zkušebny STV

Označení normy (třídící znak) Název normy
ČSN EN 12635 (74 7030) Vrata – Montáž a použití
ČSN EN 12216 (74 6024) Okenice, vnější a vnitřní clony – Terminologie, slovník odborných výrazů a definic
ČSN EN 12400 (74 6025) Okna a dveře – Mechanická trvanlivost – Požadavky a klasifikace
ČSN EN 13330 (74 6029) Okenice – Náraz tvrdým tělesem – Zkušební metoda
ČSN EN 12608 (74 6707) Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Klasifikace, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13049 (74 6805) Okna – Náraz měkkým a těžkým tělesem – Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace
ČSN EN 12978 (74 7032) Vrata – Bezpečnostní zařízení pro motoricky ovládaná vrata – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12152 (74 7208) Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Funkční požadavky a klasifikace
ČSN EN 13051 (74 7207) Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Zkouška na místě
ČSN EN 13115 (74 6804) Okna - Klasifikace mechanických vlastností - Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly
ČSN EN 13116 (74 7206) Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Funkční požadavky
ČSN EN 13125 (74 6025) Okenice a clony - Přídavný tepelný odpor - Přiřazení třídy průvzdušnosti výrobku
ČSN EN 12833 (74 6026) Svinovací okenice pro střešní okna a zimní zahrady - Odolnost proti zatížení sněhem - Zkušební metoda
ČSN EN 13213 (74 4508) Duté podlahy
ČSN EN 12825 (74 4509) Zdvojené podlahy
ČSN EN 12424 (74 7021) Vrata - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace
ČSN EN 12425 (74 7022) Vrata - Odolnost proti průniku vody - Klasifikace
ČSN EN 12426 (74 7023) Vrata - Průvzdušnost - Klasifikace
ČSN EN 12427 (74 7024) Vrata - Průvzdušnost - Zkušební metoda
ČSN EN 12428 (74 7025) Vrata - Součinitel prostupu tepla - Požadavky na výpočet
ČSN EN 12489 (74 7026) Vrata - Odolnost proti průniku vody - Zkušební metoda
ČSN EN 12194 (74 6022) Okenice, vnější a vnitřní clony - Nesprávné používání - Zkušební metody
ČSN EN 12045 (74 6021) Motoricky ovládané okenice a clony - Bezpečnost při používání - Měření přenášené síly
ČSN EN 12179 (74 7202) Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda
ČSN EN 12153 (74 7204) Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Zkušební metoda
ČSN EN 12155 (747203) Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při statickém tlaku
ČSN EN 12445 (74 7027) Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Zkušební metody
ČSN EN 12453 (74 7029) Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky
ČSN EN 12835 (74 6023) Vzduchotěsné okenice - Zkouška průvzdušnosti
ČSN EN 12444 (74 7028) Vrata - Odolnost proti zatížení větrem - Zkoušení a výpočet
ČSN P ENV 13050 (74 7205) Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při nárazovém tlaku vzduchu a postřiku vodou
ČSN EN 1932 (74 6016) Doplňky - vnější clony a okenice - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda
ČSN EN 1191 (74 6015) Okna a dveře - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání - Zkušební metoda
ČSN EN 1192 (74 7010) Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků
ČSN EN 12046-2 (74 7015) Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 2: Dveře
ČSN EN 12207 (74 6011) Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace
ČSN EN 12208 (74 6012) Okna a dveře - Vodotěsnost - Klasifikace
ČSN EN 12210 (74 6013) Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace
ČSN EN 12219 (74 7011) Dveře - Klimatické vlivy - Požadavky a klasifikace
ČSN EN 1529 (74 7013) Dveřní křídla - Výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost - Třídy tolerancí
ČSN EN 1530 (74 7012) Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Třídy tolerancí
ČSN EN 12154 (74 7201) Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Funkční požadavky a klasifikace
ČSN EN 12433-1 (74 7014) Vrata - Terminologie - Část 1: Typy vrat
ČSN EN 12433-2 (74 7014) Vrata - Terminologie - Část 1: Části vrat
ČSN EN 13527 (74 6014) Doplňky - okenice a clony - Měření ovládací síly - Zkušební metody
ČSN EN 12604 (74 7018) Vrata - Mechanické vlastnosti - Požadavky
ČSN EN 12605 (74 7019) Vrata - Mechanické vlastnosti - Zkušební metody

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín
tel.: +420 770 139 713, mobil: 606 056 341, e–mail: info@zstv.cz, web: www.zstv.cz

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic
Tel.: +420 770 139 713
odpovědnost za stránku
aktualizace: 03. 10. 2012