Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín

Kontaktní údaje

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1
613 00 Brno

IČ: 62156489; DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení
Banka: Komerční banka Brno
číslo účtu: 7200310267/0100
IBAN: CZ70 0100 0000 0072 0031 0267
BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX


pracoviště:
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
K Cihelně 304
Louky
763 02 Zlín

telefon: +420 770 139 713
e–mail: info@zstv.cz

Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny stavebně truhlářských výrobků ve Zlíně
posuzování shody otvorových výplní
mobil: 739 555 328
e-mail: petr.slacik@zstv.cz
Jana Barcuchová
sekretariát, ekonomické oddělení
mobil: 606 056 341
e-mail: jana.barcuchova@zstv.cz
Ing. Petr Mitáček
posuzování shody a certifikace stavebního dříví a podlahovin
mobil: 739 555 327
e-mail: petr.mitacek@zstv.cz
Ing. Miroslav Zapletal
certifikace požárních uzávěrů, posuzování shody otvorových výplní
vedoucí Zkušebny nábytku v Brně
mobil: 606 056 342
e-mail: mira.zapletal@zstv.cz
Ing. Milan Helegda, Ph.D.
certifikace požárních uzávěrů, posuzování shody otvorových výplní
mobil: 778 525 036
e-mail: milan.helegda@zstv.cz
Ing. Ladislav Vendl
certifikace požárních uzávěrů
mobil: 778 525 024
e-mail: ladislav.vendl@zstv.cz
Ing. Tomáš Kocfelda
služby laboratoře, měření v terénu, BlowerDoor test, metrologie
mobil: 739 555 329
e-mail: tomas.kocfelda@zstv.cz
Miroslav Kořístka
služby laboratoře
mobil: 778 464 624
e-mail: miroslav.koristka@zstv.cz

Mendelova univerzita v Brně je zřízena zákonem č. 460/1919 Sb. a není zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín 4
tel.: +420 770 139 713, e–mail: info@zstv.cz, web: www.zstv.cz

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic
Tel.: +420 770 139 713
odpovědnost za stránku
aktualizace: 15. 02. 2021