Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín

Formuláře ke stažení

všeobecné dokumenty | okna dřevěná | okna plastová | okna hliníková | dveře vchodové dřevěné | dveře vchodové plastové | dveře interiérové | podlahoviny | hranoly lepené | desky ze dřeva

všeobecné dokumenty

 • žádost k výkonu oznámeného subjektu (NEP a Rady (EU) č.305/2011Sb. – CE)zde; eng
 • žádost k výkonu autorizované osoby (NV č.163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb.) – zde
 • žádost o vydání osvědčení ZSTV – zde
 • objednávka stanovení průvzdušnosti budovy "BlowerDoor test" – zde
 • poptávka posudku zabudovaných otvorových výplní – zde
 • vzor prohlášení o shodě dle NV č.163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb. – zde
 • dohoda o poskytnutí a postoupení dokumentace – zde
 • návratka technické dokumentace – zde

okna dřevěná

 1. jednoduchá (DOJ)
  • typy a specifikace vyráběných oken – zde
  • obsah technické dokumentace – zde
  • popis dřevěné okno jednoduché – zde
  • nejčastější problémy při zkouškách – zde
 2. dvojitá deštěná /kastlová/ (DOD)
  • typy a specifikace vyráběných oken – zde
  • obsah technické dokumentace – zde
  • popis dřevěné okno dvojité – deštěné – zde
 3. zdvojená (DOZ)
  • typy a specifikace vyráběných oken – zde
  • obsah technické dokumentace – zde
  • popis dřevěné okno zdvojené – zde

okna plastová

 • typy a specifikace vyráběných oken – zde
 • obsah technické dokumentace – zde
 • požadavky na vzorky – zde
 • popis plastové okno – zde
 • nejčastější problémy při zkouškách – zde

okna hliníková

 • typy a specifikace vyráběných oken – zde
 • obsah technické dokumentace – zde
 • požadavky na vzorky – zde
 • popis hliníkové okno – zde

dveře vchodové dřevěné

 • typy a specifikace vyráběných dveří – zde
 • obsah technické dokumentace – zde
 • požadavky na vzorky – zde
 • popis dřevěné vchodové dveře – zde

dveře vchodové plastové

 • typy a specifikace vyráběných dveří – zde
 • obsah technické dokumentace – zde
 • požadavky na vzorky – zde
 • popis plastové vchodové dveře – zde

dveře interiérové

 • obsah technické dokumentace – zde
 • požadavky na vzorky dveří – zde
 • popis dřevěné dveřní křídlo (rámové) – zde
 • popis dřevěné dveřní křídlo(hladké, s profilovým pláštěm) – zde
 • obsah technické dokumentace pro zárubně – zde
 • popis zárubně – zde

podlahoviny

 • obsah technické dokumentace – zde
 • požadavky na vzorky – zde

hranoly lepené

 • #

desky ze dřeva

 • požadavky na vzorky – zde

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín
tel.: +420 770 139 713, mobil: 606 056 341, e–mail: info@zstv.cz, web: www.zstv.cz

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic
Tel.: +420 770 139 713
odpovědnost za stránku
aktualizace: 15. 02. 2021