Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín

Skupiny výrobků pro posouzení shody dle NV č.163/2002 Sb.

Č. přílohy NV č.163/2002 Sb. / č. seznamu výrobků / č. skupiny Název skupiny výrobků Postup posuzování shody podle NV č.163/2002 Sb.
2/5/11 Tmely
a) elastické a plastické, těsnicí pásky, lepidla zajišťující těsnost střešních a obvodových plášťů (jen elastické a plastické) § 5
b) lepicí, maltoviny na polymerní bázi a lepidla pro lepení obkladových a podlahových prvků a podlahovin a tmely ostatní pro stavební účely (jen tmely ostatní pro stavební účely) § 7
2/5/12 Požární tmely a ucpávky (jen požární tmely a těsnicí tmely pro dopravní stavby) § 5
2/8/1 Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho), s použitím pro dělení požárních úseků a na únikových cestách (jen okna, dveře, zárubně) § 5a
2/8/4 Dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho), určená pro vnitřní komunikace (jen dveře) § 8
2/8/5 Zárubně § 7

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín
tel.: +420 770 139 713, mobil: 606 056 341, e–mail: info@zstv.cz, web: www.zstv.cz

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic
Tel.: +420 770 139 713
odpovědnost za stránku
aktualizace: 24. 07. 2013