Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín

Notifikovaná osoba č.1389

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

Vážení obchodní přátelé,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že od 1.7.2013 vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Toto nařízení se týká stavebních výrobků, pro které platí harmonizovaná technická specifikace, tedy i oken a vnějších dveří.
Pro výrobce oken a vnějších dveří to znamená, že se od 1.7.2013 musí řídit přímo tímto nařízením. Hlavní změnou pro výrobce, která je s tímto spojena, je vydání Prohlášení o vlastnostech, které nahradí stávající ES prohlášení o shodě. Výrobce i nadále bude označovat výrobky značkou CE, ve kterém je však potřeba provést drobné úpravy.

Novým nařízením není dotčena platnost Protokolů o počáteční zkoušce typu výrobku a není tedy nutné přezkoušení výrobků a nové posouzení shody (pokud nedošlo ke změně konstrukce výrobku nebo používaných komponentů).

Plné znění Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 naleznete na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
V příloze III tohoto nařízení naleznete i vzor Prohlášení o vlastnostech.

V případě nejasností Vám rádi poradíme.

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín
tel.: +420 770 139 713, mobil: 606 056 341, e–mail: info@zstv.cz, web: www.zstv.cz

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic
Tel.: +420 770 139 713
odpovědnost za stránku
aktualizace: 24. 06. 2013