Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín

Autorizovaná osoba č.209
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků

ZELENÁ ÚSPORÁM

Vážení obchodní přátelé,

V rámci tohoto projektu jsme schopni Vám nabídnout:
  • pomoc při návrhu okenní nebo dveřní konstrukce z hlediska požadovaných parametrů;
  • posouzení a výpočet tepelně technických vlastností Vámi vyráběných otvorových výplní;
  • provedení počáteční zkoušky typu nových konstrukčních variant oken a vchodových dveří a vydání kompletní dokumentace pro zařazení Vašeho výrobku do tohoto programu.

Podrobnější informace získáte na telefonu 577 103 317. V případě Vašeho zájmu budeme velmi potěšeni, když se na nás obrátíte.

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín
tel.: +420 770 139 713, mobil: 606 056 341, e–mail: info@zstv.cz, web: www.zstv.cz

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic
Tel.: +420 770 139 713
odpovědnost za stránku
aktualizace: 28. 04. 2009