Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín

Odkazy na další informace

Státní instituce

www.mendelu.cz
Mendelova univerzita v Brně
www.cai.cz
Český institut pro akreditaci
www.unmz.cz
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
www.mpo.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
www.coi.cz
Česká obchodní inspekce
www.aaao.cz
Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací
www.csni.cz
Český normalizační institut - možnost vyhledání a objednání norem

Další odkazy

www.az-podlahy.cz
Podlahy od A do Z
www.propodlahy.cz
Internetový server o podláhách
www.avdp.cz
Asociace výrobců a dovozců podlahovin
www.cech-podlaharu.cz
Cech podlahářů a parketářů ČR
www.truhlarskelisty.cz
Truhlářské listy
www.bertelsmann.cz
Časopis Materiály pro stavbu
www.silvarium.cz
Lesnicko-dřevařský www server

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín
tel.: +420 770 139 713, mobil: 606 056 341, e–mail: info@zstv.cz, web: www.zstv.cz

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic
Tel.: +420 770 139 713
odpovědnost za stránku
aktualizace: 03. 10. 2012